Remedial Teaching Papendrecht

RT Papendrecht, Ilse van de Straat,

RT, remedial teaching, remedial teacher, hulp, bijles, begeleiding, achterstand, zelfvertrouwen, concentratie, concentreren, leerprobleem, leerachterstand, leerhulp, leermoeilijkheden, rekenen, Rekenhulp, rekenprobleem, dyscalculie

NLD, leesprobleem, leesachterstand, leeshulp, technisch lezen, begrijpend lezen, lezen, dyslexie, spelling, spellingprobleem, spellingachterstand, spellinghulp, dysorthografie,disorthografie, taalachterstand, onderzoek

Papendrecht


Remedial Teaching uit Papendrecht, ook voor de regio Gorinchem, Dordrecht, Zuid-Holland, Dordrecht, Alblasserdam, Rotterdam, Oud-AlblasAls u dit ziet heeft u niet de juiste versie van Flash. Download de nieuwste versie. Of bekijk de website op een pc of Mac. Mobiele devices ondersteunen geen Flash meer.


Welkom
 
Welkom bij Remedial Teachingpraktijk Papendrecht,


Remedial teaching (RT) is het geven van deskundige, specialistische hulp en begeleiding aan kinderen, die bij één of meer vakken op school een achterstand hebben opgelopen.
Een leerprobleem is voor een kind vaak emotioneel ingrijpend; het komt regelmatig voor dat het zelfvertrouwen vermindert en de motivatie voor (niet-)schoolse zaken afneemt. Hoe eerder het leerprobleem wordt gesignaleerd en er wordt ingegrepen, hoe beter.
 
De remedial teacher vormt zich een beeld van de ontwikkeling en het leren van het kind om  te ontdekken waar het leerprobleem zit. Als dit duidelijk is, wordt een plan van aanpak gemaakt, dat afgestemd is op de specifieke problematiek van het kind en wordt de behandeling gestart.
 
Er wordt intensief en doelgericht gewerkt om de opgelopen achterstand te laten verdwijnen en/of het kind met het leerprobleem te leren omgaan. Remedial teaching is van tijdelijke aard en meestal individueel.
 
De remedial teaching wordt gegeven door Ilse van de Straat – Ducro, zij heeft ruime ervaring in basisonderwijs en is sinds 2001  gediplomeerd remedial teacher. Zij werkt in deze functie op een cluster-4 school en in eigen praktijk.


 
Doelgroep RT Papendrecht ook voor de regio Gorinchem, Dordrecht, Zuid-Holland, Dordrecht, Alblasserdam, Rotterdam, Oud-Alblas
 
In Remedial Teaching praktijk Papendrecht wordt begeleiding gegeven aan leerlingen uit het (Speciaal) Basisonderwijs en uit de onderbouw van het (Speciaal) Voortgezet onderwijs.
 
Er wordt hulp gegeven op het gebied van:
- Lezen (technisch en begrijpend)
- Spelling
- Rekenen
 
Hierbij kan er sprake zijn van dyslexie, dysorthografie, dyscalculie of NLD.
 
 
Werkwijze Remedial Teaching / praktijk Papendrecht
 
Kennismaking/Intakegesprek Remedial Teachingpraktijk
Na aanmelding van een kind, per telefoon of e-mail, wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden de relevante gegevens over het kind verzameld. Als daartoe aanleiding is, wordt er aanvullend didactisch onderzoek gedaan.
 
Met toestemming van de ouders wordt contact opgenomen met de school van het kind. Leerkrachten kunnen informatie geven over de gebruikte leermethodes, de leerproblemen en het gedrag van het kind in de klas.
 
Behandelplan Remedial Teaching praktijk Papendrecht
Als het duidelijk is om welk leerprobleem het gaat, wordt een behandelplan opgesteld. Hierin staat aan welke doelen gewerkt zal worden, wanneer dit gebeurt en op welke manier.
Dit plan wordt opgesteld voor een periode van drie maanden. Door middel van observatie en toetsen worden de vorderingen van het kind bijgehouden. Het plan wordt bijgesteld zodra een doel bereikt is.
 
Behandelingen Remedial Teaching praktijk Papendrecht
De begeleiding duurt meestal zes maanden tot een jaar, waarbij de behandeling in de praktijk één keer per week op dinsdag of woensdag plaatsvindt.
 
Er wordt gewerkt met een ‘heen-en-weer-schrift’. Hierin wordt per behandeling kort genoteerd wat er is gedaan en/of hoe dit gegaan is. Dit schrift is bedoeld voor ouders en leerkrachten. Zij kunnen hier hun vragen, opmerkingen en mededelingen met betrekking tot de behandeling van het kind noteren.
 
Over tussentijdse verslagen of voortgangsgesprekken worden met de ouders afspraken gemaakt. Aan het eind van de behandelingsperiode wordt een eindverslag geschreven. Nadat ouders dit verslag hebben gelezen, wordt de behandeling afgesloten met een evaluatiegesprek.
 
 
Tarieven Remedial Teaching praktijk Papendrecht
 
Intakegesprek : vrijblijvend
Behandeling inclusief voorbereiding en verwerking:

 
Het uurtarief wordt berekend voor:
- Didactisch onderzoek
- Voortgangsgesprek op school of in de praktijk
- Evaluatiegesprek
- Voortgangs-/eindverslag
 
De tarieven zijn exclusief reiskosten.
Afspraken moeten minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd.
 
Voor RT is geen algemene vergoeding te verkrijgen. De kosten voor RT komen voor rekening van de opdrachtgever. Dit kunnen de ouders zijn of de school.
In sommige gevallen kan de RT worden bekostigd uit de Leerling Gebonden Financiering (‘het Rugzakje’) of een Persoonsgebonden Budget (PGB). Een enkele keer vergoedt de verzekeringsmaatschappij (een deel van) de kosten. Het is aan te raden dit bij uw verzekeraar na te vragen.
 
 
Contact Remedial Teaching praktijk Papendrecht.

remedial teacher / remedial teaching Zuid-Holland


 
Voor meer informatie of aanmelding kunt u per telefoon of e-mail contact opnemen.
Bij geen gehoor kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken op de voicemail. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.
 
Remedial Teacher E.C. van de Straat – Ducro uit Papendrecht
Telefoon: 078-6428909
 
 
Links remedial teacher / remedial teaching Zuid-Holland
Voor ouders:
www.balansdigitaal.nl
Dyslexie:
www.woortblind.nl
www.dyslexie.nl
Dyscalculie:
www.dyscalculie.org
NLD:
www.nld.be
Voor kinderen:
www.hulpvoorkids.nl
 
 

Willem Vermeulen, internet flash webdesigner
Margriethof
3355 EM PapendrechtRealisatie: IC

InterConnectix, Flash Webdesign uit Papendrecht

http://www.ic.nl/